eskinkap.net

Untitled Document
Önceki Program
 

2012 YILINDE GERÇEKLEŞECEK OLAN AR-GE PROJE PAZARI ETKİNLİKLERİ

Eskişehir Sanayi Odası olarak, 6-7 Ocak 2009 tarihleri arasında ESİNKAP Proje Pazarı’nın ilkini, 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde ikincisini ve 10-11 Mayıs 2011’de de üçüncüsünü ve 29 Şubat 2012 tarihinde dördüncüsünü başarıyla gerçekleştirdik.

2012 yılında yapılacak Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri; farklı bir anlayışta üç ayrı tarihte, üç farklı sektörde gerçekleştirilecektir. Buna göre;

Ulaşım Sistemleri     29 Şubat 2012 (gerçekleşti),        
Bilişim - Yazılım       31 Mayıs 2012,
Seramik                    17 Ekim 2012

tarihlerinde üç ayrı proje pazarı etkinliği düzenlenmesi öngörülmüştür.

31 Mayıs 2012 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan Beşinci Ar-Ge Proje Pazarı’nın konusu; çeşitli sektörlerde bilişim ve bilişim Ar-Ge projelerini kapsayan “Bilişim ve Yazılım”dır. Son yıllarda bilişim-yazılım sektöründe yakalanan ivmenin, il sanayine olan katkısının sürdürülebilir olmasını amaçlayan bu etkinliğin temel amacı; yüksek katma değerli üretim yapabilmektir. Etkinlik ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi firmaları, üniversitelerimizin öğretim üyeleri ve öğrenicileri, araştırma merkezleri, Ar-Ge merkezlerini ve teknopark firmalarını bir araya getirerek, sanayi – üniversite, sanayi – sanayi, üniversite – üniversite ve sanayi – araştırma kurumları arasında ortak proje ve işbirliğine zemin hazırlamak hedeflenmektedir.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Bursa – Eskişehir – Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ortaklığı ile gerçekleşecek etkinliğimiz, TÜBİTAK, TTGV ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından da desteklenmektedir. Ar–Ge çalışmaları sırasında söz konusu kurumlardan destek almak isteyenleri bilgilendirmek için adı geçen kurumların temsilcileri, verilen desteklerin tanıtımını etkinlik sırasında kendi stantlarında yapacaklardır.

Projelerin tanıtımı, etkinlik boyunca salonlardaki sunumlar ve fuaye alanında projecilerin, araştırmacıların, sanayicilerin ve yatırımcıların birebir görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilecektir.

31 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak ESİNKAP Beşinci Ar-Ge Proje Pazarı (Bilişim-Yazılım) etkinliği ile ilgili önemli tarihler, aşağıda verildiği şekliyledir:

 • 16 Nisan 2012           Proje başvurularının gönderilmesinin son günü.
 • 17 Nisan 2012         Kabul edilen projelerin duyurulması.
 • 31 Mayıs 2012         Beşinci Ar-Ge Proje Pazarı.

5. Ar-ge Proje Pazarı Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

ESİNKAP 5. AR-GE PROJE PAZARI (BİLİŞİM-YAZILIM) PROJE KONULARI

 • Açık öğretimde bilişim uygulamaları
 • Açık sistemler
 • Afet yönetiminde bilişim teknolojileri ve uygulamaları
 • Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği
 • Bilgisayar destekli üretim / tasarım
 • Bilişim – iletişim bütünleşik uygulamaları
 • Bilişim sektöründe risk yönetimi
 • Bulut bilişim uygulamaları
 • Çevre ve ekoloji uygulamaları
 • Çoklu ortam uygulamaları
 • Dijital oyun uygulamaları
 • Eğitimde bilişim uygulamaları
 • Elektromanyetik kirlilik
 • Elektronik atık yönetimi
 • Elektronik ticaret ve çevrimiçi pazarlama
 • Engelliler için bilişim uygulamaları
 • Ev uygulamaları
 • Finans sektöründe bilişim uygulamaları
 • Gömülü sistemler için yazılım uygulamaları
 • Görüntü işleme
 • Hizmet odaklı mimari (SOA)
 • İnternet uygulamaları
 • Katma değerli web hizmetleri
 • Mobil uygulamalar, mobil finans uygulamaları
 • Mühendislik yazılımları
 • Otomatik tanıma ve veri toplama
 • Öbek sistemler ve paralel hesaplama
 • Programlama dilleri, işletim sistemleri
 • Sayısal imza
 • Sektörel çözümler
 • Sosyal medya uygulamaları
 • Tarımsal bilişim uygulamaları
 • Tıp bilişimi
 • Ulaşım sistemlerinde bilişim
 • Veri paylaşım ve dağıtım altyapısı
 • Veri tabanları ve veri madenciliği
 • Yapı ve kentte bilişim uygulamaları
 • Yazılım geliştirme araçları
 • Yazılım kalite denetimi
 • Yazılım proje yönetimi
 • Yerel yönetimlerde bilişim uygulamaları
 • Yukarıda listelenmeyen ama Ar-Ge Proje Pazarı Bilim Kurulu’nca sunumu uygun bulunan diğer bilişim, yazılım konuları
 

ESİNKAP 3. AR-GE PROJE PAZARI ETKİNLİĞİ YAPILDI

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEBKA ortaklığında, Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM’in yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV’nin desteğiyle 3. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğini, 10 – 11 Mayıs 2011 tarihleri arasında iki gün boyunca ANEMON Otel’de gerçekleştirildi.

Etkinliğin birinci gününde düzenlenen sempozyumda “Bölgesel Sanayide İnovasyon ve Ar-Ge Kapasitesini Geliştirmek”, “Bölgesel Sanayide Yeni İş Kolları ve Yeni İş Modelleri” ve “Bölgesel Sanayide Açık İnovasyon, İşbirliği, Ortak Çalışma ve Kümelenme Kapasitesini Geliştirmek” konulu 3 oturum yapıldı.

İlk günü sempozyumlarla başlayan etkinliğin ikinci gününde, gerçekleştirilen proje pazarı bölümünde ise sanayi firmaları, üniversiteler, araştırma kurumları, teknoparklar, kamu kurumları ve meslek liselerinin geliştirip hayat verdiği birbirinden ilginç ve yeni 136 projenin sunumu gerçekleştirildi. Süper makineler, robotlar, görüntüleme sistemleri, yeni enerjiler, süper bilgisayar sistemleri, yeni keşfedilen kimyasal maddeler hatta yeni keşfedilen tatlara kadar uzanan geniş bir yelpazede buluşların ve teknolojilerin açıklandığı proje pazarına Eskişehir içinden ve il dışından çok sayıda araştırmacının yanı sıra sanayiciler de katılım sağladı.

Proje Pazarı Fotoğraflarına buradan ulaşabilirisiniz. Proje Pazarı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz

Eskişehir 3. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve BEBKA ortaklığında TÜBİTAK ve TTGV desteğiyle ve SANGEM yürütücülüğünde 10-11 Mayıs 2011 tarihlerinde Eskişehir Anemon Otel'de yapılacaktır.

Bu etkinlik; belirlenen tematik alanlarda proje fikri olan, projesi için katkı arayan araştırmacılarla bir teknik sorununa çözüm arayan sanayi kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Böylece üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından uzmanlar ile sanayi işletmelerinden ilgililer aynı ortamda fikir ve destek alışverişinde bulunma imkânı yakalayacaklardır.

Etkinlikte yapılacak sunumlarla; bilgi ve görüş paylaşımı, farklı uzmanlarla tanışma olanağı, proje işbirlikleri kurulması, finansal destek ve fikri mülkiyet mekanizmaları hakkında bilgilenme, yeni pazar ve iş olanakları hakkında fırsatları öğrenme olanağı sağlanacaktır.

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği çerçevesinde Eskişehir bölgesinin potansiyel ve yetenekleri de öngörülerek; proje başvuruları için;

     • Makine tasarım teknolojileri,
     • Metal şekillendirme,
     • Seramik,
     • Raylı sistemler,
     • Kimya ve proses,
     • Üretim teknolojileri ve işletme verimliliği,
     • Enerji ve enerji verimliliği

tematik alanları seçilmiştir. Başvuru yapılacak projeler; fikir, fizibilite, araştırma, geliştirme, uygulama veya ticarileştirme aşamalarında olabilir.

Proje pazarı ile ilgili katılım formuna buradan erişebilirsiniz.

29-30 Nisan 2010

Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri İçin Kapasite Oluşturma Projesi (ESİNKAP) 2. Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği Gerçekleştirildi 

Eskişehir Sanayi Odası  öncülüğü ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü katkılarıyla, Eskişehir Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM yürütücülüğünde ve TÜBİTAK ile TTGV desteğiyle gerçekleştirilen Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri İçinKapasite Oluşturma Projesi (ESİNKAP) 2. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği 29-30 Nisan 2010 tarihleri arasında Eskişehir Anemon Otel’de düzenlendi. 

ESİNKAP 2010 ar-ge proje pazarı etkinliğine Türkiye genelinde faaliyet gösteren sanayi firmalarının, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra pek çok akademisyen katıldı. Etkinliğin gerçekleştirilme amacı genelde ekonominin, özelde sanayinin ihtiyacı olan bir araya gelişi ve birlikteliği oluşturmaktı. 

ESİNKAP 2010 Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin sempozyum bölümünde “Bölgesel Ekonomi, Sanayi ve İnovasyon İlişkisi”, “Seçilmiş Sektörlerde İnovasyonla Rekabetçilik” ile “Ar-Ge, Teknoloji Geliştirme ve Fikrî Haklar” konulu oturumlar yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirilen ar-ge proje pazarı bölümünde 100’ün üzerinde sunuş yapıldı. Planlamaya uygun olarak sunuşlar; metal şekillendirme ve üretim teknolojileri, makine ve tasarımı teknolojileri, seramik ve refrakter teknolojileri, kimya ve proses teknolojileri, tekstil teknolojileri, bilişim teknolojileri, çevre, gıda, biyoteknoloji, enerji verimliliği, temiz enerji, otomasyon, kontrol, koruma ve işletme verimliliği temalarına göre düzenlenmiş oturumlarda yer aldı. 

ESİNKAP 2010 etkinliğine değişik kesimlerden 500 kişiye yakın katılım oldu. Katılımın yüzde 40 üniversiteler, yüzde 30 kamu kurum ve kuruluşları, yüzde 20 sanayi işletmeleri, yüzde 8 ar-ge kuruluşları ve yüzde 2 diğer kesimlerden oluştuğu gözlendi. Diğer yandan yapılan değerlendirme anketi sonucunda katılımcılardan yüzde 56’sının en az bir proje ile yakından ilgilendikleri izlendi. Gene katılımcıların yüzde 44’ünün üniversite – sanayi işbirliği imkânının doğduğu yönündeki izlenimleri önemliydi. Değerlendirmeye katılanların yüzde 86’sı etkinliği, çok iyi veya iyi şeklinde başarılı buldular. Etkinliğin katılımcıların beklentilerini karşılama oranı ise yüzde 79 olarak tespit edildi. 

ESİNKAP 2010, Eskişehir Sanayi Odası camiası için alandan yeni ve değerli dersler çıkarılmasını sağlayan önemli bir deneyim oldu. Geleneksel hale gelmesi öngörülen bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara vesile olması amaçlanıyor. 

Eskişehir, son yıllarda yüksek teknolojiye dayalı yeni sanayi dallarının ve ürünlerin geliştirilmesinde başarılı illerimizden biri olarak inovasyon alanında ciddi çalışmalar ortaya koymaktadır. Bölge sanayimizin paydaşlarından biri olan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) da bu doğrultuda bölge rekabet gücünün artması ve güçlü bir sanayi alt yapısının oluşturulması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. 

Proje Pazarı Fotoğraflarına buradan ulaşabilirisiniz. Proje Pazarı ile ilgili dosyalara buradan ulaşabilirsiniz

 

29-30 Nisan 2010

ESİNKAP (ESkişehir İli İNovasyon Stratejileri İçin KAPasite Oluşturma Projesi) kapsamında Eskişehir Sanayi Odası tarafından başarıyla gerçekleştirilen 1. Ar-Ge Proje Pazarı sonrasında yapılan değerlendirme çalışmaları ve katılımcılardan alınan olumlu görüşler neticesinde Proje Pazarı etkinliğinin geleneksel hale dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Eskişehir Sanayi Odası organizasyonu ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilecek olan “2. Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliği 29–30 Nisan 2010 tarihlerinde Anemon Otel’de yapılacaktır.

Söz konusu etkinlik ile üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşları arasında proje işbirlikleri yaratılması amaçlanmaktadır.

Odamıza ulaşan başvurular neticesinde yaklaşık 150 kadar projenin işbirliği amaçlı olarak etkinlikte sunulması planlanmaktadır. “Bölgesel Ekonomi, Sanayi ve İnovasyon İlişkisi” konulu sempozyum ile;

 • Metal Şekillendirme ve Üretim Teknolojileri
 • Makine ve Tasarımı Teknolojileri
 • Seramik ve Refrakter Teknolojileri
 • Kimya ve Proses Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri,
 • Bilişim Teknolojileri,
 • Çevre/Gıda/Biyoteknoloji
 • Enerji Verimliliği/Temiz Enerji, (Rüzgâr ve Güneş Enerjisi)
 • Otomasyon
 • Kontrol/Koruma/İşletme Verimliliği

tematik alanları dahilinde 2 gün süreyle gerçekleştirilecek olan Proje Pazarı etkinliğinin programı ve Katılım Formu ekte sunulmuştur.

Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekteki katılım formunu doldurmaları ve en geç 12 Mart 2010 tarihine kadar Eskişehir Sanayi Odası'na faks ile göndermeleri gerekmektedir. (Faks: 0222 - 236 0041 veya 0222 - 236 0337).

Proje Pazarı Katılım formuna buradan ulaşabilirisiniz. Proje Pazarı programına buradan ulaşabilirsiniz

 

14 Nisan 2009

Kapanış Toplantısı

"Şubat 2008’de başlamış olduğumuz Eskişehir İli İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi (ESİNKAP), 6-7 Ocak 2009 tarihlerinde çok büyük bir katılımla gerçekleştirilen Ar-Ge Proje Pazarı ile son faaliyetini tamamlamıştır.

Eskişehir Sanayi Odası ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından tasarlanan ve Eskişehir’deki pek çok kuruluşla işbirliğinin bir sonucu olan ESİNKAP, Eskişehir’de teknolojik inovasyon ve çevre ağırlıklı bir bölgesel inovasyon çalışması için gerek duyulabilecek ve bölgenin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneklerinin gelişimine destek olabilecek bazı faaliyetleri ve modüler çalışmaları içermiştir. Bu çalışmalarda inovasyon, sürdürülebilir kalkınma, eko-verimlilik, eko-inovasyon ve enerji verimliliği kavramları ağırlıklı olarak yer almıştır.

Proje sürecinin bileşenlerinin değerlendirilmesi ve kazanımların sürekliliği için öneriler geliştirilmesi ile sonraki süreçlerde yapılabileceklerin irdelenmesi de projenin adımlarından biridir. Bu bağlamda ESO ve TTGV işbirliğinde, 14 Nisan 2009 saat 15.00’da, Odamız Meclis Salonu’nda ESİNKAP Yönlendirme Kurulu’nun katılacağı bir Kapanış Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantı Gündemi

 • 15.00 – 15.30 Esinkap Sunumu (Mahmut Kiper, Ferda Ulutaş – TTGV)
 • 15.30 – 16.00 Yönlendirme Kurulu’nun Görüş ve Değerlendirmeleri
 • 16.00 – 16.30 Planlanan Faaliyetler ve Kapanış"
6-7 Ocak 2009

Proje Pazarı

ESİNKAP (ESkişehir İli İNovasyon Stratejileri İçin KAPasite Oluşturma Projesi) kapsamında Eskişehir Sanayi Odası ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından düzenlenen, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Proje Pazarı" etkinliği 6-7 Ocak 2009'da Anemon Otel'de gerçekleştirildi.

Etkinlik programına ve Tematik alanlara göre proje listelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Kataloğu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Proje Pazarı ile ilgili sunumlar

Metin Durgut Mahmut Kiper Mete Çakmakçı
Serhat Görgün Ferhat Kara Kaan Dericioğlu
Seda Ölmez Çakar    

Ektinlik ile ilgili 1. gün (İşbirlikleri ve Ortak Araştırma) ve 2. gün (Esinkap Arge Proje Pazarı) fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.

Eylül - Ekim 2008

Teknoloji Yetenek Değerlendirme Çalışmaları

ESİNKAP projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılan Doruk Ev Gereçleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., Tanatar Kalıp Ltd. Şti., Hisarlar Makina Sanayi Ve Tic. A.Ş. ve Hisarlar Kabin Ve Zirai Ekipman Endüstri San. Ve Tic. A.Ş. firmalarına Teknoloji Yetenek Değerlendirmesi çalışması uygulanmıştır.Bu çalışmalar Teknoloji Yetenek Danışmanı Müfit Akyos tarafından firmalarla birlikte yürütülmüş, aynı zamanda çalışmalara Eskişehir Sanayi Odası'ndan ESİNKAP projesi arayüzü sıfatıyla İsmail Öztürk, Ebru Doğan ve Senem Kayalı da iştirak etmiştir. Teknoloji Yetenek Değerlendirmesi uygulamalarından sonra söz konusu firmalara bir strateji raporu sunulmuş ve tavsiyelerde bulunulmuştur. Bu çalışmaların ardından Çevre Gereksinim ve Yetenek Değerlendirmeleriyle proje faaliyetlerine devam edilmiş, Hisarlar ve SARAR AŞ. firmalarında bu çalışma tamamlanmıştır.

Temmuz - Ağustos 2008

16 Temmuz 2008

Esinkap Teknolojik ve Çevresel Yetkinlik Anketinin sonuçları

Esinkap Teknolojik ve Çevresel Yetkinlik Anketinin sonuçları, 16 Temmuz 2008 tarihinde ESO konferans salonunda gerçekleştirilen Yönlendirme Kurulu Toplantısında açıklandı. ESO üyesi 120 firmanın katıldığı anket çalışmasına göre Eskişehir Sanayisi inovasyon basamağına konu 3 tam puan üzerinden 1,82 ortalamaya sahip olmuştur.

Ankete verilen yanıtların ortaya koyduğu sonuçlara göre Eskişehir Sanayisinin en güçlü olduğu yönler;

 • Pazar farkındalığı
 • Sahip olunan sertifikalar
 • Müşteri ve ürün tabanı
 • Çalışanların Niteliği
 • Üretim Teknolojisi Yenileme Sistemi
 • İleri Üretim ve Yönetim Sistemi
 • Büyüme Beklentileri

olarak belirlenmiş olup, zayıf olduğu konular ise;

 • Uluslararası Ar-Ge Destekleri
 • İşbirlikleri - Ağyapılar - Kümeler
 • Pazar Alanı

gibi konulardan oluşmaktadır. Bu sonuçlara göre Esinkap Yönlendirme Kurulu, Projenin bir sonraki aşamasında gerçekleştirilmesi gereken "EĞİTİM FAALİYETLERİ" ile ilgili konu başlıklarını şu şekilde belirlemiştir

Eğitim-1 Rekabet Üstünlüğü İçin Temel Yaklaşımlar

Eğitim-2 Araştırma, Teknoloji Geliştirme Ve İnovasyon Süreçleri Ve Destekleri

Eğitim-3 Sanayici için Rekabet Odaklı Çevre Eğitimi

Anket Sonuçlarının yer aldığı sunuşu indirmek için tıklayınız.

Toplantı Fotoğraflarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz

9 Nisan 2008

Esinkap "Farkındalık Yaratma" toplantısı

Eskişehir Sanayi Odası ve TTGV arasında imzalanan protokole istinaden ilimizi temsil eden kurum ve kuruluşların da katılımıyla "Eskişehir ili İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi"nin "Farkındalık Yaratma" toplantısı 9 Nisan 2008 tarihinde Anemon Otel'de gerçekleştirildi. Çok sayıda dinleyicinin katıldığı toplantıda ESO Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, TTGV Genel Sekreteri Prof. Dr. Sahir Çörtoğlu ve Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı açılış konuşmalarını yaptılar. Toplantının sunuş programı ise şu şekildeydi ;

Sunumlar
"Örneklerle inovasyon nedir? Ne değildir?"
Yusuf Z. Bakırhan Ford A.Ş. Üretim Müdürü
(sunuşu indirmek için tıklayın)
"Üniversite - Sanayi İşbirliği
Başarı örneği; Seramik Araştırma Merkezi A.Ş."
Prof. Dr. Ferhat Kara
(sunuşu indirmek için tıklayın)
"Fikirden Pazara: İnovasyonda Yeni
Yaklaşımlar Açık İnovasyon ve Bölgesel
İnovasyon Stratejileri"
Mahmut Kiper
TTGV, Baş Uzman
(sunuşu indirmek için tıklayın)
ESİNKAP Projesinin Sunumu
Altan Küçükçınar
TTGV, Koordinatör
(sunuşu indirmek için tıklayın)
  Toplantı fotoğrafları için tıklayın

 

2 Nisan 2008

Esinkap Yönlendirme Kurulu toplantısı

Yönlendirme Kurulunun ikinci toplantısı Odamız Konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda TTGV Baş Uzman'ı Mahmut Kiper Bölgesel Inovasyon Sistemlerine örnek olarak Mersin, Slovenya ve Silesya bölgelerinin çalışmalarını içeren bir sunuş gerçekleştirdi.

Toplantının ikinci bölümünde ise Ford Otomotiv A.Ş Üretim Müdürü Yusuf Ziya Bakırhan "Inovasyon nedir? ne değildir?" konulu bir prezentasyon sundu. Gerçekleştirilen sunuşlar ve toplantı notlarını aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz.

Resimler için tıklayın
Mahmut Kiper'in sunuşu ve toplantı notları için tıklayın
Yusuf Ziya Bakırhan'ın sunuşu için tıklayın

14 Mart 2008

ESINKAP Yönlendirme Kurulu Olusturuldu.

Eskişehir Sanayi Odası ve TTGV arasında imzalanan protokole istinaden ilimizi temsil eden kurum ve kuruluşların da katılımıyla “Eskişehir ili İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi”nin Yönlendirme Kurulu oluşturuldu.

Yönlendirme Kurulu'nun kendi arasında tanışma ve proje hakkında bilgi vermek amacıyla 14 Mart 2008 tarihinde ESO konferans salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Projenin çıkış noktası, hedefleri ve çalışma programının ne şekilde işleyeceği üzerine Yönlendirme Kurulu Üyelerinin de görüşleri alınarak yeniden düzenlendi.

Buna göre, 9 Nisan 2008 tarihinde geniş katılımlı “Farkındalık Yaratma Toplantısı”ndan önce 2 Nisan 2008 saat 14.00’da ESO Konferans Salonunda Yönlendirme Kurulu Üyelerinin kendi aralarında bir toplantı daha yaparak, dünyada yapılmış veya halen yapılmakta olan benzeri projelerin incelenmesine karar verildi.

Resimler için tıklayın - Prezentasyon için tıklayın - Yönlendirme Kurulu Üyeleri için tıklayın

22 Şubat 2008

Eskişehir Sanayi Odası ve TTGV arasında imzalanan protokole istinaden ilimizi temsil eden kurum ve kuruluşların da katılımıyla "Eskişehir ili İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi" yapılması öngörülmektedir.

Söz konusu proje Eskişehir Sanayi Odası tarafından daha önce başlatılan "Eskişehir Sanayi Gelecek Stratejisi" temelleri üzerine oturmakta olup, ilin yenilikçi ve yeni teknolojilere olan yakınlığından yola çıkarak sürdürülebilir kalkınma, eko-verimlilik ve eko-inovasyon kavramları çerçevesinde, Eskişehir inovasyon stratejisini belirleme ve bu konuda altyapı oluşturma çalışmalarını içerecektir. Projede başlıca;

- KOBİ'lere yeni, orijinal, sürdürülebilir çözümler sunulması,
- Üretim sürecine sosyal, ekonomik, sıhhi, güvenlikle ilgili ve çevresel boyutların dahil edilmesi,
- Sürdürülebilir kalkınma kavramının yerel/bölgesel ölçekte benimsenmesi ve uygulanmasının sağlanması,
- Enerji ve hammadde girdilerinin gözden geçirilerek tüketimin en aza indirilmesinin sağlanması,
- Üretim sürecinde hammadde ve enerji kayıplarının önlenmesi,
- Üretim sürecinin atık azaltımı sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması,
- Ürün kalitesinin, ürünün yaşam süresini artıracak tarzda geliştirilmesi,
- Yeniden kullanım ve/veya geri kazanıma uygun ürünler tasarlanması ve üretilmesi,

gibi alanlarda farkındalık yaratılması ve katkı sağlanması planlanmaktadır.

Projenin sekreteryası Eskişehir Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilecek olup, Yönlendirme Kurulunun oluşturulması için katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlara konu ile ilgili davet yazısı gönderilecektir. Yönlendirme Kurulu'nun oluşturulmasını müteakip ilk toplantı 14 Mart 2008 tarihinde Odamızda gerçekleştirilecektir

Resimler için tıklayın - Toplantı notları için tıklayınız