eskinkap.net

Untitled Document
Terminoloji
ATGİ : Araştırma-Teknoloji Geliştirme-İnovasyon
BİS : Bölgesel İnovasyon Sistemi
BTYK : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Cluster : Küme
Clustering : Kümelenme
ESO : Eskişehir Sanayi Odası
ESİNKAP : Eskişehir ili İnovasyon Stratejileri için Kapasite Oluşturma Projesi
ETGB : Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
GOPP Aproach : Hedefe Doğru Proje Planlama Yaklaşımı
Network : Ağyapı
STÜ : Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim
ULİS : Ulusal İnovasyon Sistemi
TTGV : Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
YK : Yönlendirme Kurulu